Download the Camouflage WildcameraXL app

EZ45
iOS
Android
EZ60 and EZ-Solar
iOS + Android
 • WildcameraXL Kinderen In De Natuur Wildcamera Projecten

  Children and nature: Educational projects with ...

  Our nature is priceless, full of wonders waiting to be discovered. But, this wealth is under pressure. Conservation and education play an important role in protecting these treasures for future generations. By teaching children the value of nature at an early age, we lay the foundation for a more sustainable...

  Lees meer
 • WildcameraXL Fotocamera Of Wildcamera Vergelijken

  The pros and cons of using wildlife cameras for...

  In the world of nature photography, the use of wildlife cameras opens new windows to unseen moments. These specialized cameras, equipped with motion sensors, make it possible to capture wild animals in their natural habitat without any disturbance. It's a game-changing technology that brings photographers closer to the untamed life...

  Lees meer
 • WildcameraXL Wolf Op Het Ijs Drenthe Wildcamera

  Exciting wildlife camera images! A wolf on the ...

  In the silent night of the Drenthe landscape, a wildlife camera has captured something magical: a wolf gliding over the slippery ice. A moment that is rarely seen, now captured with a wildlife camera Unique images from Drenthe These unique images, presented by RTV Drenthe, show us something that normally...

  Lees meer
 • WildcameraXL SD Kaart Voor Wildcamera Natuurfotografie

  The 3 accessories that improve your wildlife ca...

  Congratulations on your new wildlife camera! Whether you're a seasoned nature photographer or just starting out, the right accessories can greatly enrich your experience. Why accessories are indispensable Think of the moments when you capture nature in its purest form. The right accessories ensure that you never miss a moment...

  Lees meer

Fejlfinding

Kan ikke tændes/skærmen lyser ikke

Problem/årsag/løsning:

Kameraet blev tabt, hvilket fik strømkablets loddepunkt til at adskilles fra printkortet, eller blev drevet af en forkert strømforsyning højere end 6V, hvilket fik printkortet til at brænde ud.

Kan ikke oprette forbindelse til appen

Problem/årsag/løsning:

Kundernes manglende viden om appforbindelsen eller forkerte trin blev fulgt; følg instruktionsvideoer (for eksempel hvordan du opsætter Wi-Fi). Sluk for din egen 4G, før du opretter forbindelse til WiFi.

SETUP-tilstand, kan ikke tage billeder eller optage videoer (kortkvalitetsproblem)

Problem/årsag/løsning:

Et problem med kortkvaliteten gør det nødvendigt at skifte til et hurtigt klasse 10 SD-kort.

TIL-tilstand, kan ikke tage billeder eller optage videoer

Problem/årsag/løsning:

Kortproblemer eller PIR-skader fra fald; For at løse dette skal du afbryde forbindelsen til appen; fejlfind kortproblemer eller udskift beskadiget PIR; Sørg for, at kameraet ikke er forbundet til appen, når du bruger det selvstændigt.

Optagetiden er længere end den indstillede tid

Problem/årsag/løsning:

Hvis batteriniveauet er lavt, skal du skifte til et nyt batteri eller en ny strømkilde.

Linsen er fugtig/i vand

Problem/årsag/løsning:

Udendørs installationsproblemer: ukorrekt installation med ulåste spænder, usikrede vandtætte propper eller vandret placering; Sørg for en sikker lodret installation, brug korrekt vandtætte propper, fastgør til et træ og lad tørre, hvis der er fugt til stede.

Fotos fanger ikke emnet af interesse

Problem/årsag/løsning:

Uønskede billeder på grund af bevægelse eller høj varme: Flyt kameraet til et område uden bevægelsesproblemer, nulstil indstillingerne til fabriksindstillinger og formater SD-kortet; Hvis problemerne fortsætter, bedes du kontakte kundeservice.

Batterilevetiden er kortere end forventet

Problem/årsag/løsning:

Batterilevetiden varierer afhængigt af temperatur og billedoptagelsesfrekvens; sikre brugen af ​​nye alkaliske batterier og den korrekte position af afbryderen (ON, ikke TEST-tilstande).

Kameraet tager ikke billeder

Problem/årsag/løsning:

Sørg for, at SD-kortet ikke er fuldt, at batterierne er nye, at afbryderen er ON (ikke OFF eller TEST), at SD-kortets skrivebeskyttelsesknap ikke er låst, og overvej at udskifte kortet, hvis det har tidligere været brugt i en anden enhed.

Kameraet kan ikke tændes

Problem/årsag/løsning:

Sørg for, at et komplet sæt med 4 batterier er installeret i den korrekte position og med den korrekte polaritet; kontroller kontaktens position fra OFF til TEST eller ON og sørg for den korrekte tilstand; undgå direkte bevægelse af kontakten fra ON til TEST, flyt altid fra OFF til TEST.

Problemer med billed- og/eller videokvalitet

Problem/årsag/løsning:

Natbilleder eller videoer ser for mørke ud på grund af flere faktorer såsom batteristrøm, blitzrækkevidde og kameraindstillinger; Fotos eller videoer i dagtimerne virker for mørke, når de peger mod solen eller andre lyskilder; natbilleder kan virke for lyse på tættere afstande; Fotos i dagtimerne kan se for lyse ud, hvis de er rettet mod solen eller andre lyskilder; billeder kan indeholde stribede motiver på grund af dårlige lysforhold og opløsningsindstillinger; korte videoklip kan muligvis ikke optages i den indstillede længde på grund af et fuldt SD-kort eller lavt batteri.

Dato/tidsstempel vises ikke på billeder

Problem/årsag/løsning:

Sørg for, at den er indstillet til 'Til' for at vise tidsstempler på billeder.

PIR sensor LED blinker/blinker ikke

Problem/årsag/løsning:

I TEST-tilstand blinker LED'en for at angive bevægelsesdetektion til konfiguration; Under brug forbliver LED'en slukket for at holde kameraet skjult for dyrelivet.

Kameraet gemmer ikke indstillinger

Problem/årsag/løsning:

Sørg for, at du har gemt de parameterindstillingsændringer, du foretog i opsætningstilstand, ved at trykke på OK efter at have ændret indstillingen.

Frequently Asked Questions

What is a wildlife camera and how does it work?

A wildlife camera is a special camera used to observe and record wild animals in their natural environment. They are often used for research, hunting or simply to enjoy nature. These cameras can detect motion, heat or sound and automatically take photos or videos when activity is detected.

How does a wildlife camera with WiFi work?

Watch the videos above for a full explanation of how the wildlife cameras with WiFi work.

What are the main applications of wildlife cameras?

- Nature Observation: They allow nature lovers to observe wild animals in their natural habitat without disturbance.

- Hunting: Hunters use game cameras to monitor the behavior and movements of game in a hunting area.

- Research: Scientists use them to study the ecology and behavior of animals.

- Security: Some people use wildlife cameras to protect their property against intruders or theft.

Which wildlife camera suits me best?

Watch our product videos above or take the product type quiz to find out your ideal camera. If you have any questions, send us an email at customerservice@wildcameraxl.nl

What factors should I consider when choosing a wildlife camera?

When choosing a wildlife camera, some important factors to consider are:

- Resolution: Higher resolution ensures sharper images and videos.

- Detection range: The range within which the camera can detect movement.

- No-Glow or Low-Glow: Low glow and no glow LEDs refer to the infrared lighting used in wildlife cameras for night photography.

- Battery life: How long the camera can function without interruption.

- Memory: The capacity to store images, SD cards.

- Weather resistance: Important for outdoor installations.

How long does a wildlife camera last?

Depending on how many photos and videos you take, but with photos alone a wildlife camera will last several months. if you record a lot of videos, this is on average about 1 to 2 months. A wildlife camera with solar panel can be a solution if you plan to record a lot of videos.

Does a wildlife camera work during the day and at night?

Yes, a wildlife camera works fully automatically 24 hours a day. Read more about how a wildlife camera works in the wildlife camera starter guide .

Where should I place a wildlife camera for the best results?

Place your wildlife camera in strategic locations, such as watering holes, feeding areas, animal tracks, or narrow passages where animals pass. Make sure the camera is securely mounted on a stable surface to minimize movement. Wildlife cameras look straight ahead, so if you want to record people, hang it at chest height. If you want to spot foxes, hang it around knee height, for example.
View an extensive blog about installing a wildlife camera here.

Is it legal to use wildlife cameras to observe animals?

In most cases, it is legal to use wildlife cameras for personal use, wildlife observation and hunting, as long as you follow the laws and regulations in your area. However, it may be illegal to use wildlife cameras for commercial purposes without the proper permits. In your own garden/forest/house or estate you can record anything you want. If you go onto someone else's property, ask permission first.

Will animals come into my garden to record?

Yes, in every garden. Whether in the city, on the village or on the mainland, many special 'guests' come and sniff by. We guarantee that you will have recordings of beautiful animals within 24 hours.

How can I extend the battery life of my wildlife camera?

To extend battery life, consider purchasing a long-lasting wildlife camera and using power-saving settings. You can also use external battery packs or connect solar panels for long-term power supply. The lower the specifications, the longer the battery lasts. Normally, the 8xAA batteries last several weeks to months of full-time use with normal use. Depending on how much and what you record. Taking photos costs less than recording lots of long videos.

How can I view the images from my wildlife camera?

You can view the images from your wildlife camera by removing the SD card from the camera and inserting it into a computer or card reader. This can be done with the supplied cable. Some of our wildlife cameras also have wireless connectivity allowing you to send images directly to your smartphone.

Are there privacy considerations when using wildlife cameras?

Yes, privacy considerations are important, especially if you place wildlife cameras in public areas. Respect the privacy of others and take into account the laws and regulations regarding the use of surveillance cameras in your region.

How can I maintain my wildlife camera?

Maintain your wildlife camera by regularly checking the batteries and emptying the SD card. Clean the lens and sensor if necessary and ensure the camera is securely mounted. On rainy or humid days it is good to open the game camera indoors every now and then for a day to allow all the moisture to evaporate.